Škola Orel

Právě jste v části: Onás
 

O nás


Naše základní škola a mateřská škola sídlí ve dvou budovách.

Základní škola je malotřídní s pěti ročníky prvního stupně. Vyučuje se ve třech třídách

s maximální kapacitou 50 žáků.

Žáci pro svůj volný čas využívají prostory školní družiny, tělocvičny i třídy vybavené počítači a interaktivní technikou.

Mohou využít nabídky zájmových kroužků.

Mateřskou školu navštěvuje 28 dětí ve věku tři až šest let.

Zahrady, které ke školám přiléhají, jsou vybaveny pískovištěm, průlezkami, lavičkami a houpačkami. Děti i žáci je využívají pro volný čas i výuku při hodinách prvouky, přírodovědy, čtení a tělesné výchovy.

Základní škola spolu s mateřskou školou pořádá mnoho akcí, spolupracuje s okolními školami, rodiči, odbornými pracovníky a další veřejností.

Propojení a spolupráce mateřské školy se základní školou je výhodou při bezproblémovém přechodu předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 725 340 844
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): čtvrtek 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Ivana Čechalová
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč.
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská

Školní jídelna
Mgr. Michaela Zábranská, vedoucí ŠJ
Jana Kubelková, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka
Petra Hanzlová Kudrnková, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2