Škola Orel

Právě jste v části: Onás
 

O nás


Naše základní škola a mateřská škola sídlí ve dvou budovách.

Základní škola je malotřídní s pěti ročníky prvního stupně. Vyučuje se ve třech třídách

s maximální kapacitou 50 žáků.

Žáci pro svůj volný čas využívají prostory školní družiny, tělocvičny i třídy vybavené počítači a interaktivní technikou.

Mohou využít nabídky zájmových kroužků.

Mateřskou školu navštěvuje 28 dětí ve věku tři až šest let.

Zahrady, které ke školám přiléhají, jsou vybaveny pískovištěm, průlezkami, lavičkami a houpačkami. Děti i žáci je využívají pro volný čas i výuku při hodinách prvouky, přírodovědy, čtení a tělesné výchovy.

Základní škola spolu s mateřskou školou pořádá mnoho akcí, spolupracuje s okolními školami, rodiči, odbornými pracovníky a další veřejností.

Propojení a spolupráce mateřské školy se základní školou je výhodou při bezproblémovém přechodu předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola,
Orel, okres Chrudim

Orel 71, 538 21 Slatiňany

IČ: 750 16 401

E-mail: reditelka@skolaorel.cz

ID datové schránky: eatmqkv

Ředitelka školy: +420 739 593 163
ZŠ sborovna: +420 469 681 429
Školní družina: +420 736 780 280
Školní jídelna: +420 602 330 550
MŠ: +420 725 340 844

Podatelna (ředitelna): středa 8:00 h - 12:00 h

Zaměstnanci

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Lacinová
E-mail: reditelka@skolaorel.cz

Učitelky základní školy
Mgr. Božena Dibelková
E-mail: b.dibelkova@skolaorel.cz
Mgr. Věra Tlustá
E-mail: v.tlusta@skolaorel.cz
Mgr. Kristýna Vašková
E-mail: k.vaskova@skolaorel.cz

Vychovatelky školní družiny
Zdena Lebdušková
Mgr. Kristýna Vašková

Učitelky mateřské školy
Ivana Kacafírková, vedoucí uč. 
(zástup: Ivana Čechalová)
E.mail: ms@skolaorel.cz
Mgr. Michaela Zábranská
E-mail: m.zabranska@skolaorel.cz
Pavlína Čermáková
E-mail: p.cermakova@skolaorel.cz
Tereza Stará
E-mail: t.stara@skolaorel.cz

Školní jídelna
Iva Čavrnochová, vedoucí ŠJ
E-mail: i.cavrnochova@skolaorel.cz
Renáta Ježová, kuchařka
Michaela Burkoňová, kuchařka

Školnice základní školy
Michaela Burkoňová

Školnice mateřské školy
Petra Hanzlová Kudrnková

Hospodářka
Zdeňka Svobodová
E-mail: kancelar@skolaorel.cz

Školský portál Pardubického kraje

Mapa stránek

Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.10.2